sken

"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť som sa naučil v materskej škole."

- Robert Fulghum

“Ľudí nemôžete nič naučiť, môžete im len pomôcť nájsť to, čo už v sebe majú.”

– Galileo Galilei

Čerešničky

3 ročné deti

Učiteľky :
Anna (Ľubka) Klimčáková
Mgr. Martina Angelovičová

Jahôdky

4 ročné deti

Učiteľky:

Mgr. Michaela Letkovská
Bc. Erika Bednárová

Hruštičky

5 - 6 ročné deti

Učiteľky:

PaedDr. Kamila Vargová

Mgr. Lenka Kubeníková

Slivôčky

2 - 3 ročné deti

Učiteľky:
Kvetoslava Vatychová
Mgr. Ivana Feščáková - riaditeľka
Mgr. Viera Šimčíková - vypĺňa úväzok riaditeľky

Jabĺčka

4 ročné deti

Učiteľky:
Mária Alexiová
Bc. Michaela Lysinová

Marhuľky

5 - 6 ročné deti

Učiteľky:
Mgr. Katarína Michalíková
Mgr. Alena Adamová - zástupkyňa riaditeľky

NOVINKY

Denný režim

Počas dňa sa vystriedajú rôzne aktivity. Jednotlivé aktivity sa snažíme proporcionálne zaraďovať tak, aby sa deti na každú z nich naplno sústredili. Následný harmonogram Vám poskytne predstavu, ako vyzerá bežný deň v prostredí materskej školy.

 • 6:00 - 6:45 - Schádzanie detí v zbernej 3. triede - "slivka" , hry a činnosti podľa výberu detí
 • 6:45 - 9:30 - Hry a hrové činnosti podľa výberu detí vo svojej triede, zdravotné cvičenie. Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie)
 • 9:30 - Vzdelávacie aktivity, pobyt vonku
 • 11:30 - Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie), príprava na odpočinok
 • 12:30 - Odpočinok
 • 14:00 - Krúžková činnosť, činnosti zabezpečujúce životosprávu 
 • 15:00 - Vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku 
 • 15:50 - 16:30 - Sústredenie detí v zbernej 3. triede  - "slivka", hry a činnosti podľa výberu detí 

MAPA SÍDLA

Adresa

MATERSKÁ ŠKOLA
17. NOVEMBRA 42,
083 01 SABINOV

 • dummy+421 948 207 993

 • dummy+421 (51) 452 36 24

 • dummy info@ms17novembra.sk

PARAMETRE ŠKOLY

 • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
 • Riaditeľka: Mgr. Ivana Feščáková
 • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
 • Počet tried: 6
 • Počet detí: 140 (v šk. roku 2022/23)
 • Výška mes. príspevku: 18 EUR
 • EDUID: 100013270

NAPÍŠTE NÁM