sken

Oznam podmienok vstupu do priestorov MŠ

Vážení rodičia,

na základe zmeny podmienok vstupu do priestorov školských zariadení /Školský semafor aktualizovaný 26.11.2021/  môžu vstúpiť len osoby /zákonný zástupca dieťaťa alebo ním poverená osoba/ v réžime "O" a "P".

 

Osoby v réžime "N" /zákonný zástupca dieťaťa alebo ním poverená osoba/ majú zákaz vstupu do priestorov školských zariadení.

 

Dieťa osoby v režime "N" môže naďalej navštevovať materskú školu za týchto podmienok.                         Ráno dieťa preberie zodpovedná osoba poverená riaditeľkou pred vstupom do pavilónu a popoludní dieťa vyzdvihnete v čase 15.45 hod. - 16.00 hod. na školskom dvore alebo po dohode s učiteľkou.  

Adresa

MATERSKÁ ŠKOLA
17. NOVEMBRA 42,
083 01 SABINOV

  • dummy+421 948 207 993

  • dummy+421 (51) 452 36 24

  • dummy info@ms17novembra.sk

PARAMETRE ŠKOLY

  • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
  • Riaditeľka: Mgr. Alena Adamová
  • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
  • Počet tried: 6
  • Počet detí: 135 (v šk. roku 2021/22)
  • Výška mes. príspevku: 13 EUR
  • EDUID: 100013270

NAPÍŠTE NÁM

Search