sken

2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Budeme radi , ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu.

Ak ste právnická alebo fyzická osoba - SZČO:
Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane:
Názov organizácie: Klub rodičov a priateľov MŠ 17. novembra Sabinov
IČO: 42085152

Ak ste zamestnanec:
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%.
Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

30. 4. 2022 zamestnanec doručú alebo pošle poštou na príslušný Daňový úrad (v mieste svojho bydliska) obe tlačivá: Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej sumy z príjmov fyzickej osoby.

Adresa

MATERSKÁ ŠKOLA
17. NOVEMBRA 42,
083 01 SABINOV

  • dummy+421 948 207 993

  • dummy+421 (51) 452 36 24

  • dummy info@ms17novembra.sk

PARAMETRE ŠKOLY

  • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
  • Riaditeľka: Mgr. Ivana Feščáková
  • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
  • Počet tried: 6
  • Počet detí: 140 (v šk. roku 2022/23)
  • Výška mes. príspevku: 18 EUR
  • EDUID: 100013270

NAPÍŠTE NÁM

Search